Träd och buskar

Träd och buskar
Träd och buskar

Vi har en perennagård där vi har träd och buskar, rosor och perenner. Det är inget stort sortiment
men ett sortiment som vi tycker passar här hos oss och i våra zoner här i Karlstadstrakten.
Vi tar hem speciella sorter och enligt önskemål på beställning. Det gäller även för häckplantor.